Scientific Committee

Honorary Committee

 • Professor Barbara Grzybowska-Świerkosz, DSc
 • Professor Andrzej Pomianowski, DSc
 

Scientific Committee

 • Professor Małgorzata Witko, DSc - director of the Institute
 • Professor Zbigniew Adamczyk, DSc
 • Professor Tomasz Borowski, DSc
 • Professor Ewa Brocławik, DSc
 • Professor Alicja Drelinkiewicz, DSc
 • Professor Józef Korecki, DSc
 • Professor Roman Kozłowski, DSc
 • Professor Paweł Nowak, DSc
 • Professor Kazimierz Małysa, DSc
 • Professor Tomasz Pańczyk, DSc
 • Dorota Rutkowska-Żbik, DSc
 • Professor Ewa Serwicka-Bahranowska, DSc
 • Professor Bogdan Sulikowski, DSc
 • Maciej Szaleniec, DSc
 • Professor Piotr Warszyński, DSc